Produkter Fakta Skötsel och underhåll Montering Kontakt Hem

 
 
 
 
 

Skötsel och underhåll

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR PVC FÖNSTER


Det rekommenderas att man läser och följer dessa anvisningar för ett tillfredsställande användande av den köpta varan.

I. RENGÖRING
Fönster och dörrar skall man behålla i bra skick och man får inte glömma dess regelbundna rengöring. Nedsmutsning tas bort med hjälp av mjuk tvättsvamp eller liten trasa genom att använda milda och kemiskt neutrala rengöringsmedel. I synnerhet får man inte använda frätande-, lösningsmedel eller medel som kan göra repor på fönsterglas och profiler. Då och då skall man kontrollera avrinningsöppningar som garanterar korrekt avledning av vatten om öppningarna är rena. Minst en gång om året skall man också smörja tätningar med fett.

II. UNDERHÅLLAV BESLAG

För att säkerställa ofelbarhet av beslag skall man göra följande minst en gång om året: göra visuell kontroll av beslagssättning och skruva fast fästskruvar, smörja och olja rörliga delar och förreglingar av beslag, delar som skall smörjas måste vara torra och rena.
* Använd endast maskin smörjmedel utan kåda eler syra

III. JUSTERING AV BESLAG

ROTO fönsterbeslag är försedda med justerbara beslagsdelar med hjälp av vilka man kan göra sido- och höjdjusteringar och justering av tryckkraft. Plats för beslag på ramen (inkl. beslagsskydd) Justering (endast vid behov)
De ovannämnda justeringar får göras av en kvalificerad installatör som vet hur respektive beslagsdelar fungerar och vilka relationer som finns mellan dem.

IV. BRUKSANVISNING OCH SÄKER ANVÄNDNING AV FÖNSTRET

låst öppningsbart vädringsläge Handtaget bör inte vridas när fönstret är öppet
För att bibehålla produktens kvalitet och ett säkert användande av produkten bör följande anvisningar åtlydas
Undvik att tynga ner bågen Tryck inte fönsterbåge mot Undvik att placera föremål mellan karmen. karm och båge.

V. VENTILATION
Fönster som tillverkas nu för tiden är mycket täta vilket gör att luftfuktighet höjs på grund av minskat luftutbyte i byggnaden. Minskat luftutbyte skall kompenseras av tät vädring eller installation av extra ventilationsutrustning som leder till sänkning av relativ fuktighet. Om fönsterglas ytter- eller inneryta når daggpunkt uppstår det vattenånga som alltid finns i luften. Om luften kyls ned, till exempel, av fönsterglasets kalla yta, ökar den relativa fuktigheten vid samma vattenvolym i luften. Mängd av vattenånga som kan absorberas av luft är begränsad och med anledning av detta bildas kondensvatten när denna kapacitet överskrids. Fuktighet som inte avleds från rum kondenseras i de kallaste platserna och genom att tränga in i byggnadsstruktur skapas fördelaktiga förhållanden för utveckling av svamp och mögel. Vattenånga som finns på fönsterglas tyder på dess stora täthet och först och främst otillräcklig ventilation. Den mest effektiva och billigaste metoden att motverka detta är frekvent vädring av rum.

Smartfönster Bygg & montageservice AB
Höknäsvägen 22, 598 93 Vimmerby, SwedenTel: +(46)492-125 91
Mobil telefon: +(46)70-666 25 66

mikael.h@smartfonster.se
www.smartfonster.se


F-skattsedel innehas